Májová párty

Letošní zahradní slavnost se opravdu vydařila.

Panovala výborná nálada provázená pestrým programem. Pracovníci zahájily Májovou párty divadelním programem, kde na závěr zazpívali krátkou píseň. (celou  pohádku i píseň vytvořili uživatelé odlehčovací služby) Dále nám zazpívaly děti z dětského domova Hrabová.  K poslechu a tanci hrál pan Duda za pomocí své harmoniky. Náladu nám zpestřily koníčci ze Zdraví v sedle. K výborné zábavě patří i výborné občerstvení, které nám připravily naše skvělé pečovatelky i Vitalita, restaurace AERO,Bistro FINO. Celá akce probíhala velice v rodinné atmosféře. Velké poděkování patří všem vystupujícím, účastníkům, rodinám, a všem, kteří se podíleli na organizaci této akci.

Také bychom chtěli poděkovat za vzácnou návštěvu z městského obvodu Jih a to paní Ing. Bc. Martina Jarošková – místostarostka, paní PhDr. Linda Nováková Palatá – vedoucí OSP ÚMOb O.-Jih, paní Bc. Jana Hellerová – radní ÚMOb O-Jih, předsedkyně sociální komise, paní Mgr. Gabriela Gödelová – ředitelka KZOJ (Kultura Jih), paní Bc. Gabriela Forrová, DiS. – vedoucí oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany

Také bychom chtěli poděkovat sponzorům naší akce

  • JVAgro Morava, s.r.o. (p. Bolcek)
  • Vitalita (p. Hana Lisníková)
  • restaurace AERO (fa ELMONTEX)
  • Bistro FINO

Budeme se na Vás těšit opět při další akci.

  

 

 

Zpět na aktuality

Nahoru