Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Návštěvy uživatelů jsou možné pouze za podmínky použití ochranného prostředku dýchacích cest, a to min. respirátoru typu FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy.

Mimořádné opatření

Zpět na aktuality

Nahoru