O nás

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 ze dne 6. 6. 2019.

GDPR

Etický kodex

  Výroční zpráva za rok 2019

  Výroční zpráva za rok 2019
(dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)