Rozpočet a střednědobý výhled

Rozpočet pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 - 2023 schválila Rada městského obvodu dne 17.12.2020 usnesením č. 3710/RMObM-JIH/1822/63

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021

CSSJ_rozpocet_2021.pdf

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022 - 2023

CSSJ_strednedoby_vyhled_2022_2023.pdf

 

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2022 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

IČO Název organizace/ rok Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku Plánovaná výše nákladů na mzdy (KZOJ, TSOJ a CSS Jih)
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
8238359 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Rozpočet 2019 schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
1 990 1 990 1 990 1 990 0 0 0 0 0 0 0 0 1 990 1 990 1 990 1 990 0 0 0 0 1 382 1 382
Předpokládané
plnění rozpočtu k 31.12.
2019 1 990 1 990 0 0 0 0 1 990 1 990 0 0 1 382
Schválený
rozpočet
2020 24 035 24 035 0 0 0 0 24 035 24 035 0 0 21 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2021 24 100 24 100 0 0 0 0 24 100 24 100 0 0 21 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2022 24 165 24 165 0 0 0 0 24 165 24 165 0 0 21 000

 

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 až 2021 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih

IČO Název organizace/rok Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku Plánovaná výše nákladů na mzdy CSSJ
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
08238359 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 677/72, Ostrava, PSČ 700 30
Schválený rozpočet 2019 1 990 1 990 0 0 0 0 1 990 1 990 0 0 1 382
Střednědobý
výhled rozpočtu
2020 22 435 22 435 0 0 0 0 22 435 22 435 0 0 20 000
Střednědobý
výhled rozpočtu
2021 22 435 22 435 0 0 0 0 22 435 22 435 0 0 20 000