Pečovatelská služba

Základní informace o pečovatelské službě

Komu je služba určena

Pečovatelská služba poskytovaná Centrem sociálních služeb Jih je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří žijí ve vlastní domácnosti nebo v domě s pečovatelskou službou na území městské části Ostrava Jih a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu.

Kdy je pečovatelská služba poskytována

 • pondělí – pátek od 7:00 hodin do 19:00 hodin
 • sobota, neděle a svátek od 7:00 hodin do 19:00 hodin – úkony:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při přípravě a podávání jídla a pití
 • sobota, neděle a svátek od 8:00 hodin do 14:00 hodin – rozvoz jídla

Poslání

Poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život.

Cíle poskytované služby

 • zachovávat přirozený životní styl a co nejdelší setrvání uživatele v domácím prostředí
 • zachovávat soběstačnost a schopnost uživatele pečovat o vlastní osobu a domácnost
 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím (zapojit uživatele do běžného života, překonat osamocení, pasivitu, zapojit ho do zájmových, kulturních a společenských aktivit)

Komu službu nelze poskytnout

 • osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách projevujícím se agresivním chováním, kdy by mohl být ohrožen nebo omezen personál pečovatelské služby nebo by osoba ohrožovala sebe či okolí
 • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním v případě rizika ohrožení personálu pečovatelské služby či uživatele samotného
 • osobám, u nichž lékař potvrdil infekční či parazitární onemocnění nebo bacilonosičství

Kdy je odmítnuto poskytování služby

 • osoba žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje (jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • pečovatelská služba je plně kapacitně využita (jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • uživatel služby porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, nespolupracuje, vyjadřuje se vulgárně nebo se chová agresivně

Seznam poskytovaných činností

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup
 • praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod)

Poskytované činnosti jsou zpoplatněny dle platného sazebníku úhrad.

Kontakty na pracovníky pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb Jih,
příspěvková organizace
Odborářská 677/72
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Se zájemci o poskytování pečovatelské služby jedná sociální pracovník:
Mgr. Monika Šefránková, tel.: 725 904 743

Dokumenty ke stažení